Splynovač

GASIFIKÁTOR -a; m. Špecialista na splyňovanie.

encyklopedický slovník. 2009.