GARIBALDI Giuseppe

GARIBALDI Giuseppe (1807-1882) - národný hrdina v Taliansku, jeden z vodcov revolučnej krídla Risorgimento. Viac ako 10 rokov bojoval za nezávislosť juhoamerických republík. Člen talianskej revolúcie 1848-49, organizátor obrany rímskej republiky, 1849. V roku 1848, 1859 a 1866, viedol dobrovoľníci podieľali na oslobodenie vojne proti Rakúsku. V roku 1860 viedol kampaň "Tisíc", oslobodzujúca juh Talianska, ktorá zabezpečila víťazstvo talianskej revolúcie v rokoch 1859-60. V rokoch 1862 a 1867 sa snažil oslobodiť Rím od moci obyvateľstva ozbrojenými silami. Počas franko-pruskej vojny bojoval 1870-71 ako dobrovoľník na strane Francúzska.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.