Midshipman

práporčík (French gardemarine. - listy. - námorné hliadka), titul ruského námorníctva, založená v roku 1716 pre študentov starších ústia námornej akadémii a neskôr Naval Cadet zboru pod vedením námorníctva do praxe.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.