Gama pole

{{y} {n} na {}} le th; St. 1. Priestor, v ktorom je prítomné gama žiarenie. 2. Kúder pozemku, terén podrobený umelým gama lúčom na zmenu vlastností pestovaných rastlín.

encyklopedický slovník. 2009.