Galton (Galton) Francis

Galton (Galton) (Galton) Francis (1822 - 1911) - anglický psychológ a antropológ, jeden zo zakladateľov biometrie, diferenciálnej psychológie, testovacie metódy. eugenika. tolerované na ľudskú spoločnosť biologických zákonov (boj o prežitie, prírodný výber).

Collegiate Dictionary. 2000.