GALÉRIA

galéria (French galéria) - 1) dlhý vnútorný priestor, v ktorom jeden z pozdĺžnych stien nahradených stĺpca alebo stĺpov; dlhý balkón.

2) Predĺžená hala s pevnou radou veľkých okien v jednej z pozdĺžnych stien.

3) Horná vrstva sálu (galéria).

4) názov mnohých umeleckých múzeí (Národná galéria, umelecká galéria).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.