Gader

(stena, oplotenie) (Joshua 12:. 13) - meno kráľa starého mesta, na S. Kmeň Júdov, ktorého kráľ zabili Nun. Možno, že je to rovnaké city ako Gedera je uvedené v Prince. Navin (Zjavenie 15: 36). II. Eder (Tower) (Gn 35: 21) - bol pravdepodobne strážna veža, je uvedené v Biblii ako prvé miesto, kde Jacob zastavil na ceste z Bethel do Betlehema ( v 16). Tu Rachel zomrel po ťažkom pôrode Benjamin (Genesis 36:. 16, 20). Tower Gader bol blízko Betlehema, podľa Jeronýma, 100 stôp ďaleko. Práve tu arabská mešita, ktorá, rovnako ako okolie, Arabi a Turci sa teší obrovský rešpekt.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.