Fua

( Court 10) Otec Tola, sudca Izraela, ktorí bývali v Šamíru, na vrchu Efraim, kde je pochovaný po dvadsiatich troch rokoch. II. Foy (potešenie, krása) (Exodus 1:. 15) - jedno z hebrejských pôrodnej asistentky, ktorá spolu s šiframi, bohabojný, uložených novorodenca židovské deti, sú v rozpore s vedením faraóna. Pre ich boha-strach Pán postavil svoje domovy (Ex 1: 20, 21). Samozrejme, pamäť a osveta o potomstvo ich názvy boli zachované, a príklad ich učíme udržať poslušnosť zákona a bez toho aby sa zmenila ich, za všetkých okolností života.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.