Vidlica

(pán) (Príklad 46:. 1, Jer 50:. 2, Jer 51:. 44, Dan 14:. 14 , 22) - meno najvyššieho božstva, uctievané v Babylone za boha slnka a svetla. Na počesť Bel v Babylone, bol postavený jeden z najkrajších chrámov v podobe vysokej veže Foursquare, v podobe ôsmich veží, postavený na seba. Avšak podľa posledných výskumov vyplýva, že znamenala budova slúžila ako astronomického observatória starí Chaldejci, a osem jeho poschodiach boli skutočne upravený pre sledovanie slnko, mesiac a rôzne planéty. Golden image Vila bola v spodnej vrstve, a v hornom lôžkom a zlaté stola, na ktorom mu kňazi chrámu dať rôzne potraviny každý deň, a oni sú jeden sami, čo podvod bol objavený a pokarhal pr. Daniel. V jednom z týchto citácií Vil , stojí spolu s názvom Alebo (Izaiáš 46: 1) a druhá (Jeremiáš 50: 2) s názvom desiť >. Nebo a Merodach boli tiež považované za babylónske božstvá. Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.