Zahraničný obchod

Zahraničný obchod - obchodovanie v jednej krajine s inými krajinami, neoddeliteľná súčasť medzinárodných vzťahov. Je rozdelená na vývoz (vývoz) a dovoz (dovoz) tovaru. Súčet vývozov a dovozov predstavuje obrat zahraničného obchodu. Zahraničný obchod je založený na medzinárodnom rozdelení práce. Celkom zahraničných obchodných operácií krajín sveta je medzinárodný obchod.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.