WORLD menového systému

WORLD menový systém - táto forma organizácie medzinárodných menových vzťahov, spôsobil vývoj svetovej ekonomiky a legálne medzištátnych dohôd. Jej charakteristickým prvky: národné a kolektívne menovej jednotky, ktorých zloženie a štruktúre medzinárodných likvidných aktív (cudzie meny a zlatých rezerv), mechanizmus menových parít a vymieňajú sa podmienky vzájomného zameniteľnosť meny, objem devízových obmedzení formy zahraničný platobný styk, režim medzinárodných menových trhoch a globálne trhy zlato, postavenie medzištátnych menových a úverových organizácií, ktoré upravujú menové vzťahy. Pozrite si aj zlatý štandard, zlatú a devízovú normu, Jamajskú dohodu.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.