Moc

s'il - aby som tak povedal, časť energie akéhokoľvek účinku, vplyvu, moci (Eccles 9: 10; Mat. 5: 13, Matúš 11: 12, Matúš 24: 29, Žid 6: 5, Žid 11: 11). Sme v živote vidieť výsledky silou fyzickej a "morálne", "vôle" a presvedčenie, ale to všetko sú prejavy duchovnej sily, ktorej zdrojom je Boh (Ž 66:. 12; Isaiah 45:. 24, Dan 2: 20. ; Mat 6:. 13, podložka 26:. 64, Luke 6:. 19; Sk 1: 8, Rím 1: .. 20; 1K 1:. 24 Eur 2: 4) .. Tam sú tiež, ako je vyjadrené "sila" zla a sin (Matúš 12: .. 24; Lk 10: 19), ale jeho zdrojom je človek (ľudský neposlušnosť), a Boh dovoľuje jej činnosť a čaká na človeka pokánie a obrátenie (Sk 17. : 27, 30). ( pozri moc)

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.