Dokončené

CLEAN th, th. 1. Prepisované, pripravené v konečnej forme, bez škvŕn; určené na čisté písanie. h. kópiu rukopisu. Poznámkový blok j. 2. Špeciálne. Súvisí s konečnou výrobnou operáciou výroby. Rezáky na hrudník. Detailné brúsenie časti.

encyklopedický slovník. 2009.