Otec

ot'ets - na rozdiel od bezprostrednej rodič (Gn 42: 13), rovnako ako predkovia všetky (Num 20: .. 15; 3Tsar 15: 3), otec zavolal v Písme, a mnoho ďalších človek: Levita, ktorú Micheáš umiestnil ako kňaz v jeho dome (Judges 17:10); Jozef, umiestnený druhý vo Faraone (Gen 45: 8); Javal, predok nomádov (Genesis 4:20); Jouval, predchodca hudobníkov (Genesis 4:21); zakladatelia alebo náčelníci niektorých miest (1 Chr 2: 51, 1 Chr 4: 5, 18). Abrahám nazývaný otcom mnohých národov (Genesis 17: 3), celá židovská ľudí (John 8:. 56) a všetci veriaci (Rimanom 14:. 16). Slovo "otec" sa tiež používal ako úcta k starším (1 Samuel 24: 12, 4 Kráľov 2: 12). Ap. Pavol to použil proti evanjelistom (1 Korintským 4:15). Lord zakázané verný nikomu mal zavolať svojho otca na zemi (Mt 23: 9 - NRC Mal 2: 10, Matthew 10: ..... 37, Luke 14: 26), pretože majú všetci majú jedného otca. ( pozri syn syn)

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.