Spadnúť

EXPRESS 1. EXIST pozri. Vypadnúť a vypadnúť. 2. EXIST pozri. Roll a Roll.

encyklopedický slovník. 2009.