Export

EXPORT s; .. M 1 Take out - uzavrieť v synmi zo zóny ekologickej katastrofy <... . 999> tovar do zahraničia 2 Celkový počet alebo celkovú hodnotu tovaru vyvážaného do cudziny; .. export (. Mon import) export, -s, -s <.. .. 999> sadzba In-teho cla (za poplatok na vývoz tovaru) Collegiate Dictionary, 2009 <- 1 -! ..>