Experiment

EXPERIMENTÁCIA -a; St. 1. Vykonávanie experimentov. 2. Sklon k experimentu.

encyklopedický slovník. 2009.