Exodus, kniha

Iskh'od, kn'iga - druhý zväzok Pentateuch Mojžiša (. zobraziť ) A Biblia ( zobraziť . ). Názov knihy 70 prekladateľov je uvedený (v hebrejskom texte sa nazýva prvej knihy tieto slová: "To sú mená"). Kniha opisuje udalosti v živote izraelského ľudu od ich vystúpenia z Egypta do prijatia zákona na vrchu Sinaj. Táto kniha opisuje aj život a začiatok služby Mojžiša.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.