Evei

Ev'ei (Genesis 34: 2; Gen. 36: ... 2; 9 Nav:. 1, 7, 11 Nav:. 3, 19; Court 3: 3, 5,. 3Tsar 9:. 20) - evey potomkovia, jedným z Canaanité kmeňov žil v stredu a na palestínske severne od hlavného mesta bolo Gibeone (v 2 Samuel 21: 2 s názvom Amorejčania, a vo 2 Sam 24: .... 7 - Hiveyane) ( zobraziť národy starovekej Palestíne)

The Bible Starý a Nový zákon Sinoidalny preklady Biblie encyklopédia architekt Nikifor 1891.

........ <- 1 ->