Evmen

(podporná) ( 1Mak . 8: 8) - kráľ Pergamon, syn ATTALI I. počas vojny v Ríme proti Antiochus veľký, sýrskeho kráľa, mal veľkú službu pre Rimanov, a to najmä v bitke pri Magnesia, za čo mu rímsky senát dal poľa: Miziyu, Lydia , Iónia, Frygia, Chersonesus z Thracian a iní. On rozšírené a ozdobil mesto Pergamonu, sponzoroval vedu, vynásobené knižnica, ktorú založil jeho otec, ktorý by mohol v čase stal na rovnakej úrovni ako slávny Alexandrijskej knižnice. Ale priazeň k nemu Ríma pokračovala až do vojny Rimanov sa Perseus, kráľ Macedon, s ktorým je svedectvo T. Líbya vykonávané tajnú korešpondenciu. Evmen II zomrel, verí, asi 151 až P. H. na veľkých majetkov, Eumenes prijaté od Rimanov, je uvedené v 2. knihe Maccabees ( 2Mak 8: 8).

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.