Embedding

INJECTION -th; St. začleniť - na inváziu a objať - aby boli vyleptané.

encyklopedický slovník. 2009.