Estemoa

Est'emoa (poslušnosť) (1 Samuel 30: 28.) - kňazskú mesto južne Hebron, zakladateľ a vedúci, ktorý bol Ishbah, a jeden miest, ktoré boli uvedené prístrešie Davida počas jeho putovania (.. v Nav 15: 50; Nav 21: 14 s názvom Estemo v 1CH 4: 17 - Estemo a 1CH 6: 57 - Estemo ..)

. Biblia, Starý a Nový zákon. . Inoidalny preklady Biblie encyklopédia architekt Nikifor 1891.

.... <- 1 ->