Ergatic SYSTEM

ergatic systém - komplexný riadiaci systém je neoddeliteľnou súčasťou - ľudský operátor (alebo skupina príkazov), napríklad. , systém riadenia letúna, dispečing železničnej stanice, letisko.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.