VYBAVENIE PRENÁJOM

PRENÁJOM ZARIADENIA - pozri Leasing.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.