EPICYKLE

epicycles (od EPI ... a cyklus) - pomocný kruh, na ktorom pohybujúce sa planéta v geocentrický systém na svete; predstavujú epicykle, ktoré vysvetľujú retrográdny pohyb planét (pozri Deferent).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.