Endocrinology

Endocrinology (od endo ... - grécky krino. - oddelená a ... logy), veda, ktorá skúma štruktúru a funkciu žliaz s vnútornou sekréciou a ich metabolické produkty - hormóny, rovnako ako choroby spojené s dysfunkciou týchto žliaz.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.