ENDJOMEN

anjomans (perzský. - stretnutie - Society), miestnej správy, komunálnej či regionálnej samosprávy v Iráne. Demokratické radosti sa objavili v Tabrize počas iránskej revolúcie v rokoch 1905-11; tiež konal v rokoch 1918-21 a 1945-46.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.