Enantiomorphism

enantiomorphism (z gréckeho enantios -. Opak a Morpho - forma) - vlastnosť niektorých kryštálov existovať vo verziách, ktoré sú zrkadlové predstavy o sebe (pravá a ľavá verzia) , Enantiomorphism možné v kryštáloch, ktoré nemajú stred symetria, lietadiel a osi zrkadlové symetrie. Príkladom je kremeň.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.