Emmaum

alebo Nikopol ( 1Mak 3:. 40) - mesto v SEFEL na úpätí hôr judských až 22 Roman. kilometrov od Jeruzalema a 10 z Lyddy. V okolí tohto mesta, Juda Maccabeus vyhral slávne víťazstvo nad Gorgias, sýrsky veliteľ. V čase kresťanstva tu bolo biskupstvo; zrúcaniny starovekého kresťanského chrámu sa tu zachovali až dodnes. Teraz sa to nazýva Amvas alebo Amoas. Tieto mestá nemožno zamieňať ani s Emmausom e. Lukáš (Lukáš 24: 13), alebo Emmaus z Tiberia. pozri << Emmaus.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.