Elkhanan

a Elchanán (ktorému podporná Bohom): a) (2 Sam 21:. 19) - syn JAGAR-Orgima , ktorý zabil Lachmiu, brat Goliáta Gittiteho. Vo vyššie uvedenej citácii nie je nájdené slovo brat , ale stojí na paralelnom mieste (1 Chr 20: 5); b) (2 Samuel 23:24), syna Doda, jedného zo statočných bojovníkov Dávidov.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.