Effeh

(čo môže byť iba živobytie) (2 Sam 15: 19 a , atď. ..) - jeden z veliteľov David bohabojný Filištínskeho pôvodom z Gátu. Bol jedným zo 600 mužov, ktorí nasledovali Dávida z Gýtu a podelili sa o jeho osud na púšti (1 Kings 27: 2 a 999, 999 ďalší). V čase absurdného rozhorčenia nasledoval Davida. Spýtal sa ho k návratu do svojho pána, alebo neznalý Absalomovi, alebo skôr, Achitofela, ale Ittajovi ju rezolútne odmietol a dostal povolenie k nasledovaniu Dávida a jeho mužov. V predvečer rozhodujúcej bitky medzi Davidom a Absalomom bol menovaný spolu s Joabom a Awesom, hlavným šéfom tretej časti davových vojsk. Potom o svojom osude v kňazovi . Písmo nehovorí nič viac (2 Kráľov 18: 2, 5 a iní ). Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.