Dyadyma

diad'ima (Ex 29: 6.; Príklad 39:. 30; Lev 8: (Nazareth cm). 9., Rev. 12:. 3, Rev. 13:. 1, Rev. 19: 12. ) - čelenku v tvare dosky z lešteného zlata, je pripojený k turbane veľkňaza (Exodus 28: 36 -37), ako znamenie jeho zvolenia a vysvätenie .. ( pozri Nazareth)

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.