Dumping

EXTEND 1. EXTEND pozri. Vyhodiť. 2. EXTEND pozri. Vytiahnuť.

encyklopedický slovník. 2009.