SRES-Kalendár

SRES-KALENDÁR - oficiálne výročnej publikácie (1765-1916) v Ruská ríša, zoznam úradníkov všetkých štátnych inštitúcií (ústredných a miestnych).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.