Nesúhlas

DÍVKA -a; St. 1. Nesúhlas. 2. sobir. Disidenti. Ruský d.

Encyklopedický slovník. 2009.