Disertor

DISSERTANT -a; m. Ten, ktorý obhajuje prácu. Reč dizertačnej práce. Otázka k disertorovi. D. si zaslúži požadovaný stupeň. Dissertant, -и; pl. b. -tok, dátumy. -tkam; Dobre.

encyklopedický slovník. 2009.