Nesúhlasný

Nesúhlasiť -s, -s; -s, to je ono. 1. Nie je zdieľanie so smb. z l. názor, názor. Všetci nesúhlasili. Nesúhlasíte so mnou? 2. Nekoordinované, nie opevnené. H práca. Né spev. H. zboru. Je to nekonzistentné, príslovie. H. potriasť hlavou. Žijú n. H. spievať, hrať hru.

encyklopedický slovník. 2009.