Nespokojný

DISSATISFIED týždeň; -lena, je on-line. Pocity nespokojnosti, nespokojnosti s smb., Smth. N-th dav. Som nespokojný so sebou, s mojím vzhľadom, s mojimi vystúpeniami. Aké máte nespokojnosť? vyjadrenie nespokojnosti, nespokojnosti; plné takých pocitov. H. vyzerať. Nth tvár. Nt grimasa. N-té písmeno. Znepokojená, príslovka. H. pozrieť sa.

encyklopedický slovník. 2009.