Nespokojnosť

ŠÍRENIE -a; St. Pocit nespokojnosti, nespokojnosti. H. sami, priateľmi, prácou, drahou. Zobrazenie n. Zoznámte sa s osobou. s očividnou nespokojnosťou. Ľudia rastie n.

encyklopedický slovník. 2009.