Neuctivý

NEROŽIŤ týž. -lena, je on-line. 1. Nedostatočne dostatočné na to, aby ospravedlnilo. Neskoro za neúctivý dôvod. 2. Razg. Nereaguje na smb. ; neúctivý. H. ľudí. Mladí ľudia sú teraz n-th. Svedčia o nedostatku rešpektu. Nt postoj. H. tón. H slová. Neúctivý, príslovka. (2 číslice). H. hovoriť, pozrite. H. odpovedať na šéfa.

encyklopedický slovník. 2009.