Diskvalifikovaná

vylúčený -ruyus, -rueshsya; komunikácie. a nsv. Ztratiť znamená strácať kvalifikáciu. D. ako novinár. Úplne

encyklopedický slovník. 2009.