Spor

SPOR -a (-y); m. 1. Slovná súťaž v diskusii o smth. , v ktorom každá zo strán obhajuje svoje stanovisko, svoju správnosť. Štart, štart (nedefinovaný), vedie s. Vedecké s. Vedci majú spory. str. medzi bratmi. Podieľať sa na spore. Prekážajte, pripojte sa. Ak chcete nakresliť smb. s. Podpora smb. v spore. Zahálil sa, upevnil sa. o umení, o politike. Zastavte to nekonečné, bez zmyslu. ! * Medzi nimi, všetko vyvolalo kontroverziu (Puškin). 2. Vzájomný nárok na vlastníctvo cudzích práv. , rozhodol súd. Vlastníctvo s. Pracujte s. str. o dedičstve. 3. Básnik. Duel, bitka, jediný boj. str. s prvkami. * V silnom storočí vojenských sporov, svedectvo slávy Rusov (Puškin). Konkurencia, rivalita. * Diamantová rosa Živý požiar s oblohou v spore (Fet). ◊ Mimo spor. Niet pochýb, samozrejme. Na spor. Stávkujte. V označení nie je pochýb. Úvodná. slovosoch. Nepochybne nepochybne. * Ste krásny, nie je žiadny spor (Puškin).

encyklopedický slovník. 2009.