Neúmerné

NEROVNÝ týždeň; -lena, je on-line. 1. zbavený správnych proporcií, proporcionality. Né telo. Nth tvárové funkcie. N-té zloženie. Jeho ruky boli neprimerané voči telu. 2. Nesúhlas s tým. (z kvantitatívneho hľadiska). N-té zastúpenie vo volených orgánoch. N-tá mzda. N-ta cena. Nepomerne, príslovka. H. dlhé nohy. Zaplatiť n. vyčerpaná práca. Disproporcia, a; Dobre. H. Čísla. H. kreslenie, budova. H. Náklady.

encyklopedický slovník. 2009.