Nepríjemnosť

DISSOLVENESS -y; St. Pocity nespokojnosti, nesúhlasu s niekým, niečo. Express n. Dajte príčinu nevôle. Pozrela na mňa s zjavnou nespokojnosťou.

encyklopedický slovník. 2009.