Vysídlenca

EXTRACTOR -th; m. Látka, ktorá sa môže premiestniť z miesta. inou látkou. Vysokotlakový plyn je olejový pretlačovač.

encyklopedický slovník. 2009.