Lekáreň

Dispenzár pozri. Ošetrovňa.

encyklopedický slovník. 2009.