Kontrolná miestnosť

CONTROLLER th; Dobre. Dispečerská miestnosť.

encyklopedický slovník. 2009.