Neorganizovaný

DEZORGANIZOVANÉ [de] a [de], obávam sa, že ste; NCW. = Neorganizované.

encyklopedický slovník. 2009.