Neorganizovaný

, ktoré má byť dezorganizované [de] a [de]; komunikácie. a nsv. minulosť. iba St. Príďte do stavu dezorganizácie.

encyklopedický slovník. 2009.