Nesystematický

ZVYŠOVANIE týždeň; -stabilné, -struktúra, -stroyeno. 1. Nedostatok harmónie, proporcionality budovania. N-té číslo. H. mladý muž. 2. zbavený pravidelnej konštrukcie, umiestnenia; chaotický. H-série. Demonštranti chodili v nepríjemnom stĺpci. 3. Nevyvážené, nekoordinované. Nth zvuk. Nestroyo, príslovka. Ona n. je zložená. H. ísť. H. spievať. Nestabilita a; Dobre.

encyklopedický slovník. 2009.